Pen O2 Meter Lutron

  • O2 (oksigen di udara), Suhu.
  • Kisaran O2 : 0 hingga 30,0 % x 0,1 %.
  • Suhu. : 0 hingga 50 oC, oC/oF.
  • Respon pengukuran
  • waktu: 30 detik.
  • Baterai DC 1,5V (UM-4, AAA) x 4.
  • Jenis pena, mudah dibawa.
Category: